Eidsborg stavkirke

Eidsborg stavkirke er en av de minste stavkirkene og skiller seg fra alle de andre stavkirkene ved at tak, stolper og vegger er kledd med spon. Den er ombygget ved senere anledninger, men har beholdt mye av sin opprinnelige karakter. Kirken ble bygget omkring 1250.

Stavkirken ligger i en li i Tokke i Telemark. Området er preget av et kupert landskap med berg og skogkledde koller.

Første gang kirken omtales i skriftlige kilder, er i 1354. Stavkirken er en enskipet langkirke med svalgang rundt skipet. Av den opprinnelige kirken er bare skipet bevart. Inventaret kom etter reformasjonen i 1537, men krusifikset over koråpningen er fra middelalderen. Lysekronen i koret er fra 1400-tallet. Innvendige vegger har dekor fra 1600-tallet, og takrytterne er fra 1700-tallet. I 1825 ble skip og svalgang forlenget mot øst, og i 1845 ble det gamle koret erstattet med et tømret kor.

Kirken er en menighetskirke og er fortsatt i bruk. Plassering av et museum like ved gjør at kirken kan oppfattes som en del av det.

Et sagn forteller at kirken ble bygget av de underjordiske.

Nærliggende severdigheter

Hardangervidda
Urdbøurdi
Eidsborg-stavkirke 1
Eidsborg-stavkirke 2
Eidsborg-stavkirke 3
Eidsborg-stavkirke 4
Eidsborg-stavkirke 5
Eidsborg-stavkirke 6
Tjærebredd portal med løve.
Eidsborg-stavkirke 7
Sponkledd vegg.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Nærliggende severdigheter

Heddal-stavkirke-610

Heddal stavkirke

Heddal stavkirke er den største stavkirken. I motsetning til landets andre stavkirker har denne stått tilnærmet uendret siden den ...
Telemark-Kvitseid-IMG_5238

Tradisjonelle områder med middelalderhus

Norge er et av landene i verden som har flest trehus fra middelalderen (1066–1537) og har en sterk trehustradisjon. Tilnærmet alle...
Telemark-Kvitseid-IMG_5238

Telemark

Telemark ligger mellom Vestlandet og Østlandet og skiller seg fra de landsdelene ved ikke å ha Vestlandets fjorder og Østlandets s...